Sølje Bergman

Sølje Bergmann
Founding Partner & Professional Coach

Jeg elsker samtalen, den gode samtalen. Jeg ønsker gjennom samtale å løfte menneskers bevissthet. Jeg tror at sinnets kraft kan gi oss et meningsfullt og berikende liv. Vi må være modige, slik at vi kan bevege verden, en samtale om gangen.Verden er full av muligheter, husk at du er en av dem.

Tlf: 932 63 223
Epost: solje@inhousecoach.no