Linda Juel

Linda Juel
Founding Partner & Professional Coach

Ved å starte en bevistgjøring settes tanker og følelser i gang, som igjen medfører valg og handlinger. Det å være med på å skape en slik bevegelse i oss mennesker, er min lidenskap og lederstjerne.

De fleste av livets skygger handler om at vi står i veien for vårt eget solskinn.

Tlf: 930 53 911
Epost: linda@inhousecoach.no