Kropp og sinn henger sammen

Følelsene er volumknotten på hvor sterke nervebaner blir og dermed gjør det enklere for oss å gjenta følelsen og tanken som sender signaler til resten av kroppen. Det som blir formet i vår underbevissthet vil fortsette å påvirke oss. Når du tenker en tanke produserer kroppen din et kjemikal som får deg til å føle hvordan du nettopp tenkte. Den følelsen får deg til å produsere enda en tanke som igjen er lik den følelsen.

Vi kaller det “the mindbody feedback loop”.

  • Samme tanker leder til
  • Samme valg leder til
  • Samme opplevelser leder til
  • Samme følelser leder til
  • Samme adferd leder til
  • Mer av de samme tankene
  • Samme personlighet

Når dette skjer over tid, utvikles samme personlige virkelighet.

På samme måte kan en opplevelse som tilknyttes sterke følelser og gi stor betydning for vårt liv og til og med definere oss som person. Enten om det er en vond eller god opplevelse kan sterke følelser skape sterke nervebaner i hjernen vår. Sterke nervebaner skapes også ved vaner og gjentagelse over lengre tid, så spørsmålet er da: «kan du lære en gammel hund å sitte?» Svaret er heldigvis JA! Forskning viser at vi kan trene hjernen og skape nye koblinger mellom nerveceller i hjernen, som da vil si å lage nye veier. På denne måten kan vi også snu gammel programmering som ikke tjener oss. Hvis du lærer å bruke dette bevisst har du et uvurderlig verktøy for ditt eget liv.

  • Vi tenker 60.000 tanker hver dag.
  • 95% er de samme som i går og i forigårs
  • Ca 70% er negative

(Kilde: Fred Luskin PhD Stanford University)

Hva er grunnen til at så mye som 70% av tankene våre er negative?

«Negative tanker og følelser krever mer detaljert tenkning, mer nyanserte forskjeller. Gjennom århundrer har kulturer utviklet mer negative ord fordi dette har bidratt til å sikre overlevelse.»

-Schrauf

Gjennom tid har vi utviklet et negativt språk for å overleve. Dette negative språket (70%) påvirker tankene, opplevelsene, følelsene og adferden vår. Vi går på autopilot det meste av dagen, i denne negative og stressede tilstanden, kjent som fight/flight modus.