Bruk hjernen før den bruker deg!

Ny forskning viser hvordan vi kan forløse vårt potensiale på en enklere og inspirende måte.

Hvordan vi mennesker opplever verden

Vi mennesker opplever ikke verden som den er – vi opplever en modell av verden. Vi mottar fortløpende inntrykk og informasjon gjennom våre sanser. Kun en svært liten del av denne informasjonen kommer fram til det bevisste sinn. Vi filtrerer, generaliserer, utelater og forvrenger det vi ser, hører, føler, smaker og lukter, og lager vår egen indre modell av verden. Denne modellen er bygget opp fra barndommen av, gjennom opplevelser og på bakgrunn av våre medfødte egenskaper og hvordan vi ubevisst tolker opplevelsene på. Nevrovitenskap er læren om hjernen. Hvordan bruke hjernen mer optimalt istedenfor at den bruker deg.

Hjernen er i konstant endring

Hjernen er i konstant endring (nevroplasisitet) og prosesserer informasjon med signaler som reiser gjennom nervebanene 10 til 100 meter i sekundet. Noen nerveceller kan ha opptil 100 signaler i sekundet og er aktive stort sett hele tiden, mens andre områder kan være stille. Med ca 160 000 kilometer med blodårer bruker hjernen rundt 20% av energien i kroppen.

Enhver opplevelse genererer eller forsterker nervebaner som former vår personlighet, verdensbilde og daglige tankemønster ytterligere. Jo mer vi repeterer noe jo sterkere blir nervebanene for denne kombinasjon av tanker og følelser og gjør det enklere å tenke i samme baner. Over flere år blir det bygget et mønster som kan bli veldig sterkt, men hjernen vil ikke stoppe å skape nye nervebaner ettersom vi har nye opplevelser. Hjernen lager mønster som trigger følelser og tanker når vi blir utsatt for stimuli eller informasjon. Nervebanene kan sammenliknes med veier i hjernen, og jo flere ganger du går den samme veien, jo større og sterkere bygges den fram i hjernen.