Verdier

Frihet:

Vi tror på det frie individet.

Det er når vi mennesker føler frihet at vi er kreative, ser muligheter og utvikler oss.

Ærlighet:

Vi søker ærlighet og åpenhet i alt vi gjør, og søker å leve i henhold til den vi er.

Vi er transparente, søker perspektiver og respekterer sannheten når vi tar beslutninger.

Mot:

Med mot og styrke, er vi oss selv og tør å bevege verden.

Glede:

Vi lever for å oppleve glede, begeistring og inspirasjon, gjennom læring, utvikling og samhandling. Vi elsker livets lykkelige øyeblikk!