Misjon

“Vi har som misjon å bidra til utvikling av mennesker, ved å få frem det meningsfulle i livet, og tilgjengeligjøre våre verdifulle ressurser, slik at vi mennesker kan leve ut våre potensial.”

InHouse Coach er et sted hvor mennesker bidrar til andre mennesker gjennom samtaler, om det som er viktig og verdifullt her og nå. Vi tror på menneskers evne til å skape det livet de selv ønsker. Vi tror på at sammen skaper vi bevegelse i verden – en samtale av gangen.