Din samtale

Hvis du leser dette har du kanskje allerede tenkt på å gå til en coach.  Hva trigger nysgjerrigheten din? Føler du at det er noe som skurrer på et eller flere områder i livet ditt? Har du en utfordrende situasjon du er usikker på hvordan du skal takle? Står du ovenfor valg du skal ta og føler deg rådvill? Eller ønsker du en god samtale med en nøytral part?

I din første coachingtime vil coachen starte med å spørre deg : «hva ønsker du å bruke denne tiden til?» Tiden er din, for deg med fokus på deg. Det finnes ikke noe som er feil eller riktig. Det er et trygt sted å snakke om det du ønsker å snakke om.

Første timen beregnes som kartlegging hvor coachen gjennom spørsmål finner ut hvilken retning klienten ønsker å gå. Ut i fra den informasjonen som er gitt, vil coachen legge opp sammen med klienten videre framgang. Det er din plan og noe du skal føle deg komfortabel med.

Timene er individuelle og det finnes ingen fasit. Samtalen varierer fra person til person, fra time til time. Coachen legger vekt på dine egne ressurser og ved bevisstgjøring av disse vil du kunne starte en prosess som setter i gang en bevegelse i deg, og som vil kunne ta deg til ditt ønsket mål.

Velkommen til en samtale med deg selv.

Ta kontakt

Bevege mennesker – en samtale av gangen