FYSISK & PSYKISK HELSE

Vi lever i et samfunn med mye ytre stimuli, høyt tempo og et tilsynelatende ideal om perfeksjonisme på alle plan; i yrkeslivet, i parforhold, i familiesituasjon, i vennskap, utseende, interiør, ferier, kosthold, trening, aktiviteter etc.

Mange opplever en følelse av å ikke å være bra nok og strekke til. Det sår tvil og usikkerhet, og sliter på oss.

Mange kommer til oss for å finne balanse i livet, i kroppen og i sinnet.

Gjennom samtaler tilbyr vi:

  • Oversikt
  • Bevisstgjøring
  • Tydeliggjøring av motivasjon, verdier og ressurser
  • Konkretisering av ønskede mål
  • Sortering og prioritering
  • Kommunikasjonsverktøy
  • Gjennomførbare planer

Ta kontakt her knapp

«Kropp og sinn danner et system»

BILDE