ARBEIDSLIVET

Mange opplever flere ganger gjennom livet å stå ovenfor valg når det gjelder karriere, jobb og utdanning. Det å ta valg utifra vår indre motivasjon, verdier og ønsker, uten å la ytre påvirkninger overskygge, kan for mange oppleves som krevende. For at ambisjoner, mål og lidenskap for noe vi virkelig brenner for skal virkeliggjøres, må vi kjenne trygghet i de valgene vi tar. Mange kommer til oss når de står ovenfor veivalg. Vi åpner for at du blir kjent med dine indre verdier og drivkraft, for å enklere ta valg mot det du ønsker.

Gjennom samtaler tilbyr vi:

  • Oversikt
  • Bevisstgjøring
  • Tydeliggjøring av motivasjon, verdier og ressurser
  • Konkretisering av ønskede mål
  • Sortering og prioritering
  • Kommunikasjonsverktøy
  • Gjennomførbare planer

Ta kontakt her knapp

«Alle har de nødvendige ressursene til å få til det de ønsker»

Bilde