PARFORHOLDET

Kjærlighet, å elske og å bli elsket er noe av det mest verdifulle i våre liv.

Mange investerer mye av seg selv for å ha et godt kjærlighetsliv.

Det kreves arbeid for å bevare og opprettholde et godt kjærlighetsforhold, når vi både utvikler oss som individer og med ytre påvirkninger.

Vi ønsker det gode, varme og respektfulle kjærlighetsforholdet, å være i balanse og harmoni, forstå den andre og samtidig bli forstått. Vi ønsker å se og bli sett, vi ønsker glede og begeistring, og vi ønsker at tosomheten er så trygg.

Virkeligheten kan til tider gi oss indikatorer på at det ikke er sånn. For i det lange kjærlighetsforholdet vil det dukke opp utfordringer, vanskelige og noen ganger fastlåste situasjoner.

Hvordan få til bevegelse og utvikling i parforholdet?

Gjennom samtaler tilbyr vi:

  • Oversikt
  • Forståelse av deg selv, den andre og situasjonen
  • Tydeliggjøring av motivasjon
  • Konkretisering av ønskede mål
  • Sortering og prioritering
  • Kommunikasjonsverktøy
  • Gjennomførbare planer

Ta kontakt her knapp

«Bak enhver adferd er det en positiv hensikt»

BILDE