NÆRE RELASJONER

I et langt livsløp går vi gjennom ulike faser og opplever ulike utfordringer. Med de menneskene vi har aller kjærest og som er viktigst for oss, kan utfordringer synes såre og vanskelig å ta tak i. Følelsene går ofte foran fornuft, og opparbeidede mønstre kan stå så i veien, slik at situasjoner virker låst og uløselige.

Det å bli sett og bli forstått blir så viktig, at vi glemmer å se og forstå selv.

Om det er til barna, nær familie eller andre nære relasjoner som er viktige for deg, ønsker vi som å bidra til godt samspill og samarbeid.

Gjennom samtaler tilbyr vi:

  • Oversikt
  • Forståelse av deg selv, andre og situasjonen
  • Tydeliggjøring av motivasjon
  • Sortering og prioritering
  • Konkretisering av ønskede mål
  • Gjenoppdagelse og tilgang på dine ressurser
  • Gjennomførbare planer

Ta kontakt her knapp

«Betydningen av kommunikasjon er responsen du får»