Business Coach

Vi skreddersyr tjenester til bedrifter etter behov, både for individer, grupper og hele organisasjoner.

 • Management Coaching
 • Team Coaching
 • Organisasjonsutvikling
 • Coach for hire

Management Coaching

1 til 1 coaching av ledere (alle nivåer).

Management Coaching er 1 til 1 samtaler for ledere eller ansatte. Coaching er 100 % kundefokuserte, konfidensielle samtaler, med varig effekt, fordi du som kunde blir klar over målet, stegene for å nå målet og målets hensikt.

Vi hjelper deg med å videreutvikle dine indre drivkrefter og dermed få til de resultater du ønsker. Vi benytter forskjellige effektive samtale- og spørsmålsteknikker, slik at du selv får det perspektivet du trenger for å finne meningsfulle svar. Gjennom samtaler, fasiliterer vi for personlig vekst og måloppnåelse raskere, lettere og mer komfortabelt, enn å gjøre det selv.

Gjennom samtaler tilbyr vi:

 • Oversikt
 • Bevisstgjøring
 • Tydeliggjøring av motivasjon
 • Sortering og prioritering
 • Konkretisering av ønskede mål
 • Gjenoppdagelse og tilgang på dine ressurser
 • Gjennomførbare planer

Ta kontakt

Team Coaching

Team Coaching er coaching av grupper fasilitert av en coach etter avtale med oppdragsgiver.

Temaer kan f.eks være:

  • Teamutvikling
   • Identitet – hvem er vi?
   • Visjon, misjon og mål – hvor skal vi?
   • Motivasjon
   • Kommunikasjon og samarbeid – hvordan jobber vi sammen?
  • Prosjekter
   • Forventningsavklaringer – før, under og etter
   • Konkretisering av mål og delmål
   • Planlegging – konkretisering av hva som skal til for å nå mål
   • Gjennomføring og oppfølging

Ta kontakt

Organisasjonsutvikling

Vi kan bidra med ulike roller hos bedrifter:

  • Strategisk organisasjonsutvikling
  • Utvikle kommunikasjonsverktøy
  • Kurs og kompetanseutvikling
  • Fasilitere prosesser
    • Oversikt
    • Bevisstgjøring
    • Tydeliggjøring av motivasjon
    • Sortering og prioritering
    • Konkretisering av ønskede mål
    • Gjenoppdagelse og tilgang på dine ressurser
    • Gjennomførbare planer

Ta kontakt

Coach for hire

Vi kan leies inn på korte eller lengre oppdrag. Vi skreddersyr løsninger etter behov.
Har du spørsmål, vennligst ta kontakt.

Å komme sammen er en begynnelse

Å holde sammen er fremgang

Å jobbe sammen er suksess

Vi kan leies inn på korte eller lengre oppdrag. Vi skreddersyr løsninger etter behov.

Har du andre oppdrag eller spørsmål enn det som står beskrevet her, vennligst ta kontakt.
Ta kontakt

Ta kontakt her knapp

Bevege mennesker, en samtale om gangen