Business Coach

Hvem er vi sammen med andre?

Hva vil vi sammen med andre?

Hvordan få til det vi ønsker sammen med andre?

Vi mennesker er skapende individer. Vi skaper noe i oss selv, med oss selv, for oss selv – og kanskje størst av alt er gleder når vi skaper og deler noe med andre. Det å skape med andre er inspirerende, fruktbart, givende, gøy og lærerikt. Mange kommer til oss med ønske om å få til vellykkede og suksessrike samarbeid.

Det å skape med andre og å samarbeide ligger helt naturlig for oss mennesker.

Vi har helt fra urmennesket lært oss å samarbeide og være kreative, for å unngå farer, skaffe mat, tilpasse oss og overleve.

Et godt samarbeid fordrer at vi jobber med hverandre, skaper trygghet, ser hverandre, er inkluderende og løfter hverandre. Suksess er ofte et resultat av samarbeid hvor gode og tette relasjoner ligger til grunn. Sammen står vi sterkere enn alene, er det noe som heter – når vi vet hvor vi skal.

Det viktigste når man skaper noe sammen med andre, er at man vet hvor man skal, har felles visjon og mål, og drar i samme retning. Da gir samarbeid mening og motivasjon. Visjonen må stå der foran som en ledestjerne vi i felleskap har skapt.

Gjennom å skape vokser vi, gjennom å skape noe med andre vokser vi sammen.

«Hvis det er mulig for andre, er det mulig for oss.

Det er bare et spørsmål om hvordan»

bevegelse i livet-en samtale av gangen