Privat Coach

Hvem er du?

Hva vil du?

Hvordan få til det du ønsker?

Den største jobben vi gjør i livet er kanskje med oss selv.

Å bygge opp vårt eget selvbilde er noe vi alle har behov for og ønsker.

Det å føle frihet til å være den du egentlig er og kjenne deg hel.

Veien dit har mange gleder og noen utfordringer.

Vi er på mange stadier i livet der vi er fornøyd med det vi har fått til, vi er fornøyd med den vi er, men vi kjenner at vi lengter etter noe. Hva er dette “noe”?

Vi mennesker er i konstant utvikling og bevegelse, enten tar vi ansvar og utvikler oss i den retningen vi ønsker, eller så blir vi påvirket av ytre omstendigheter, som styrer vår retning.

Vi har alle mulighet til å ta eierskap til å utforske oss selv og vårt potensial, og skape bevegelse i den retningen vi ønsker.

Ved å investere i seg selv, opplever mange som kommer til oss, større fokus og begeistring på hva som gir økt livskvalitet.

Ønsker du bevegelse og utvikling i livet?

Gjennom samtaler tilbyr vi:

  • Oversikt
  • Bevisstgjøring
  • Tydeliggjøring av motivasjon
  • Sortering og prioritering
  • Konkretisering av ønskede mål
  • Gjenoppdagelse og tilgang på dine ressurser
  • Gjennomførbare planer

«Mennesker er i konstant forandring og bevegelse»

 

Bevegelse i livet- en samtale av gangen